ONDERWERP: Notulen Ledenvergadering

 

VRIENDENKRING 4X4 NEDERLAND

RABO bank Schinveld

Rekeningnummer: NL29RABO01467.83.522.

BIC: RABONL2U

Internet: www.vriendenkring4x4nederland.nl

Secretariaat: JUSTIE VIERHOUT

Bongelakker 34

5122 GN Rijen

TEL: 06-51597488

FAX: 040-2413035

E-mail: leden@vriendenkring4x4nederland.nl

 

 

 

Maasbracht, 19 November 2016

 

Verslag van de algemene Ledenvergadering 19 November 2016

Aanwezig: J. Vierhout, M. van der Staak, Har en Lilian Wilms, John Janssen (Schinnen),

John, Jolanda en Ashley Janssen (Scheulder), Gerard Waasdorp, Marcel Bouwens, Niels

Breuker, Danny Brouns, Dion Kremer, Roy Hof, Danny Bosch, Frans en Ineke Thielen,

Joost Rutten, André brouwer, Paul Habets, Marc Oude Egbrink, Arno en Monique

Nass, Ron Nass, Gerard en Rian Waasdorp, Mirsada Barakovic,

 

1. Opening van de vergadering:

• De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering.

 

2. Het verslag 2015- 2016:

• Het verslag wordt gecontroleerd en goed bevonden door de leden. De

voorzitter en de penningmeester ondertekenen het verslag.

 

3. De evenementen van 2015-2016:

• De evenementen van afgelopen jaar zijn iets minder bezocht dan het

jaar ervoor. Alleen de barbecue is meer bezocht.

 

4. Financieel verslag wordt verder uitgelegd door Maico van der Staak:

• De kascontrole voor dit jaar, 2015- 2016, is uitgevoerd door Jolanda

Janssen en Danny Brouns.

• Voor de kascontrole van 2016-2017 hebben zich opgegeven: Danny

Brouns en John Janssen (Schinnen).

• Aantekening: elk jaar hebben we een flink inkomen van de verkoop van

dagen op de Landsard. Hopen dit nog de komende jaren te kunnen

doen.

• Verslag is goedgekeurd en wordt ondertekend door secretaris,

penningmeester en kascontrole.

 

 

5. Evenementen 2016-2017:

• Justie bespreekt de evenementen voor komend jaar.

• De evenementenlijst voor komend jaar zal te zien zijn op de site.

• John Janssen en Dion Kremer willen mee uitzetten met de Avondrit.

 

6. Rondvraag:

• Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

 

8. Sluiting van de vergadering:

Justie bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de

vergadering.

 

De voorzitter/secretaris                                            De penningmeester

J. Vierhout                                                                M. van der Staak