Reglement voor onze evenementen

  • Evenementen van de vereniging zijn geen wedstrijden, dit resulteerde in de brief van de provincie Limburg die wij ontvingen 14 januari 1991. Dit houdt onder meer in dat er nooit een snelheidselement in ons evenementen zit.
  • Onze gezelligheidsritten zijn alleen voor eigen leden, Er kunnen evenementen zijn op privé terreinen waar mensen tegen betaling kunnen komen rijden. Tijdens alle evenementen zullen de deelnemers zich aan onze regels moeten houden,daarom zullen alle deelnemers die zich niet aan onze regels houden direct uitgesloten van verdere deelname,ook voor toekomstige evenementen . Voor ieder evenement ontvangen alle deelnemers een reglement,wat ze geacht worden te lezen voor deelname.
  • 1 Keer per jaar wordt er een terrein rijden georganiseerd op een privé-terrein hieraan mogen ook niet-leden aan meedoen. Voorwaarden is wel dat de auto verzekerd is. Dit geld voor iedere auto op élk terrein ongeacht wél of geen lid.
  • Leden die zich niet gedragen volgens onze regels worden op staande voet als lid geroyeerd. Deze beslissing is aan het bestuur en hierover valt niet te discussiëren.
  • De auto’s die tijdens een rit meerijden moeten aan alle wettelijke eisen voldoen en A.P.K. gekeurd zijn.
  • Het nuttigen van alcohol is uit den boze,en leidt direct met uitsluiting van deelnamen. Alcohol en off-road rijden is not done.
  • De bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door leden van de vereniging of deelnemers en bezoekers aan evenementen voor schade aan eigendommen en / of letsel aan personen.
  • Als laatste geld dat, zowel voor gezelligheid ritten als andere evenementen, wij vrachtwagens helaas niet kunnen toestaan. Onze club accepteert alleen auto’s die verzekerd zijn.

Het bestuur van de Vriendenkring 4×4 Nederland